Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Sebedražie
  Hlavná 375, Sebedražie
 • +421 046 548 7195
Streda 25. 4. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Oznamujeme, že zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 6. apríla 2018 od 13.00 hod do 17.00 hod v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili návštevy planetária v Žiari nad Hronom.

 • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo sa uskutočnilo 6. marca 2018. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov ( 5 žiakov poézia, 10 žiakov próza):

  II.ročník – 6 žiakov ( Jandušíková, SvitoK, Vrajková, Šimková Lukáň, Majdan),

  III.ročník – 3 žiaci ( Ivanová, Kováčová, Dolinská),

  IV. ročník - 6 žiakov ( Šimko, Murárová, Zimanová, Matovičová, Slobodová, Pavlík).

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, v prednese poézie a prózy. Úroveň prednesu bola na dobrej úrovni. Žiaci mali vhodne vybraté texty s primeranou dĺžkou. Výslovnosť žiakov bola. Žiaci sa veľmi snažili a ich recitačné a prednesové schopnosti hodnotíme kladne.

 • Naša škola ponúka:

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
  • vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov,
  • pozitívnu rodinnú atmosféru školy a dobré vzťahy v nej,
  • nízky počet žiakov - vášmu dieťaťu môže učiteľ venovať oveľa viac času,
  • známe prostredie - vaše dieťa už zo škôlky dôverne pozná budovu našej školy, pani učiteľky aj budúcich spolužiakov,
  • tvorivý prístup k učeniu,
  • zavádzanie progresívnych metód a foriem a alternatívnych postupov do vyučovania,
  • interaktívnu tabuľu v každej tri
 • Od dňa 9. 2. 2018 do 16. 2. 2018 sú vyhlásené RUVZ v Prievidzi chrípkové prázdniny pre ZŠ Sebedražie. OD 19. 2. 2018 do 23. 2. 2018 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začne 26. 2. 2018

 • Oznamujeme rodičom a priateľom školy, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí, sa detský karneval neuskutoční.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Sebedražie
  Hlavná 375, Sebedražie
 • +421 046 548 7195

Fotogaléria