Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Sebedražie
  Hlavná 375, Sebedražie
 • +421 046 548 7195
Utorok 14. 8. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutoční v piatok 29.juna o 8.30hod na školskom dvore.ŠKD v tento deň bude len do 12.00 hod. Obed v školskej jedálni je zabezpečený, v prípade nezáujmu o obed je potrebné sa odhlásiť najneskôr do 28. júna do 13.00 hod.

 • 7.mája sme navštívili hasičskú základňu v Prievidzi. Deti mohli vidieť kompletnú hasičskú techniku, ktorú im hasiči aj predviedli. Nezabudnuteľný zážitok určite bolo predvedenie vysúvacieho rebríka, ktorý sa dostane až do výšky 36metrov a možnosť držať striekajúcu hasičskú hadicu.

 • Školské kolo v speve slovenských ľudových piesní sa uskutočnilo 3.mája. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov všetkých štyroch ročníkov .

  Porota : p. uč. Šimkovičová Zuzana p. uč. Cangárová Miroslava p. uč. Ranušová Veronika

  Každý súťažiaci zaspieval dve slovenské ľudové piesne, pričom jedna z piesní bola pomalá a druhá rýchla. Piesne boli vyberané zo spevníkov Slávik Slovenska 2018, ale i z predošlých ročníkov a piesní z rôznych regiónov Slovenska. Piesne boli interpretované s doprovodom hudobného nástroja i bez doprovodu.

 • Miestne dopravne ihrisko sa na radosť všetkých detí premenilo na dopravné ihrisko. Inštruktor autoškoly vysvetlil deťom základné pravidlá cestnej premávky a žiaci si ich mohli vyskúšať jazdou na kolobežkách, ale aj ako chodci.

 • 18.apríl 2018, kultúrny dom Sebedražie

 • 20.apríla 2018 sme si pripomenuli Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci na dopady ničenia životného prostredia. So žiakmi sme voľnie diskutovali na túto tému, vhodnou prezentáciou sme sa im snažili priblížiť danú tematiku. Žiaci následne svojimi vlastnými silami sa pričiníli o skrášleni nášho najbližšieho životného prostredia. Prváci kreslili kriedami v okolí školy obrázky s tematikou ochrany Zeme, druháci a tretiaci upratovali okolie školy a vysádzali kvety, štvrtáci čistili okolie potoka a pracovali v školskej záhradke. Deti v školskej družine pomohli sprípravou plagátov. Sviatok Dňa Zeme sme spojili s prípravou chutných čajov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Sebedražie
  Hlavná 375, Sebedražie
 • +421 046 548 7195

Fotogaléria